өөцлдән

Kalmyk-Russian Dictionary / ed. Muniev B.D

проявление (напр. неприязни, разлада)