абонементин

Kalmyk-Russian Dictionary / ed. Muniev B.D

род. п. от абонемент

абонементный

абонементин мөңгн — абонементная плата